Kompetensen hos ambulanssjuksköterskor ifrågasätts ständigt

Kompetensen hos ambulanssjuksköterskor ifrågasätts ständigt
I Lund är det inte ambulanssjuksköerskans kompetens som avgör vad de får eller inte får göra utan vilken typ av bil de för tillfället tjänstgör i. Foto: Colourbox

Trots att intubering ingår i ambulanssjuksköterskornas utbldning får de i vissa landsting endast göra det på delegation. I Skåne tvingas de dessutom regelbundet avlägga kunskapsprov för att få fortsätta arbeta som ambulanssjuksköterska.

Ambulanssjuksköterskor har femton högskolepoäng i akutsjukvård, då får de bland annat lära sig intubera. Ändå kräver en del landsting att de ska göra det på delegation.

Det finns inget lagstöd för det. Och i Skåne måste ambulanssjuksköterskorna ivarje år skriva ett test för att få använda delegering, läkemedel och en del av utrustningen.

Det berättade ambulanssjuksköterskan Beatrice Zsoka på ett av seminarierna på den just avslutade ambulanskonferensen  Flisa i Leksand.

Avstängning hotar

– I vilket annat yrke ska du varje år skriva ett kunskapstest på det du läste på högskolan, frågar Beatrice Zsoka. Den som inte klarar provet stängs av en månad utan lön – även om han eller hon tar ett godkänt test tätt inpå det underkända.

– Det händer inte ofta att någon misslyckas på testet, men det inträffade nyligen på en station, säger Beatrice Zsoka.

BIlen, inte kompetensen, avgör vården

Under sitt framträdande på konferensen berättade hon även att den vård som ges i ambulansbilarna i Lund inte beror på vilken kompetens sjuksköterskan i ambulansen har, utan på bilens utrustning.

I Lund finns det tre olika sorters ambulansbilar. Transportambulanser som kör på prio 3-uppdrag, ambulanser som tar prioritet 1, 2, och 3, och så en intensivvårdsambulans.

I transportbilarna fick man fram till årsskiftet inte ha några läkemedel och inga patienter som behövde övervakas, i intensivvårdsambulansen förväntas  sjuksköterskan kunna hantera till exempel sövningar och intuberingar.

– På tre dagar kanske jag arbetar i alla de tre olika bilsorterna. Men jag kan ju lika mycket i vilken bil jag än sitter, säger Beatrice Zso.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida