Kriminalvården planerar för utbildningar i beroendevård

Efter diskussioner om de europeiska fängelsereglerna och efter kritik från Socialstyrelsen planerar nu Kriminalvården att starta interna utbildningar i beroendevård.

18 mars 2009

– Det är jättepositivt, i nuläget finns det inga speciella utbildningar för oss och det är ett problem. Vi har ett komplext arbete och det finns ett behov av en aktuell utbildning som tar upp alla nya droger och de senaste rönen kring behandling av exempelvis abstinens, säger Birgitta Linnarsson, ordförande i Kriminalvårdens sjuksköterskeklubb.

Utbildningen i beroendevård och kriminalvårdsmedicin är formellt inte beslutad än men är tänkt att erbjudas alla sjuksköterskor inom Kriminalvården och beräknas starta till hösten.

– Utbildningen utarbetas efter initiativ av generaldirektören. Vi håller redan nu på att skissa på en stomme och diskuterar exakt vad som ska ingå, säger Lars-Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare vid Kriminalvården.

Kritik

Det hela började med ett uppmärksammat fall på häktet i Kalmar där en intagen inte fick adekvat abstinensbehandling av häktessjuksköterskan. På grund av den patientskada som uppstod anmälde Kriminalvården sig själva till Socialstyrelsen enligt lex Maria. I lex Maria-beslutet kritiserande sedan Socialstyrelsen Kriminalvården för bland annat bristande kvalitet och patientsäkerhet.

I samband med att beslutet uppmärksammades kritiserade Lars-Håkan Nilsson i sin tur landets sjuksköterskeutbildningar då han ansåg att de fokuserade för lite på beroendevård.

Kritiken medförde att Kriminalvårdens sjuksköterskeklubb skickade en skrivelse till Lars-Håkan Nilsson där de ansåg att hans uttalanden ”om generellt bristande kompetens i yrkesgruppen skapar osäkerhet och otrygghet”.

Kompetens

Enligt Lars-Håkan Nilsson finns det ingen koppling mellan sjuksköterskeklubbens brev, där en utbildning i kriminalvårdsmedicin nämns, och planerna på att starta utbildningen.

– Skrivelsen saknar helt betydelse, utbildningen motiveras främst av de europeiska fängelsereglerna. I de internationella diskussioner som förs hävdar vi att våra sjuksköterskor är mer välutbildade än i andra länder och den här utbildningen blir snarast ett bevis på deras kunskapsnivå och kompetens.

Socialstyrelsens kritik har däremot medfört att det nu införs en extra föreläsning kring beroendevård för Kriminalvårdens konsultläkare.

Skandalöst

Lars-Håkan Nilsson håller fast vid sin kritik av sjuksköterskeutbildningen.

– Jag tycker fortfarande att det är skandalöst att man inte fokuserar mer på beroendelära. På vissa utbildningsorter ger man en enda föreläsning, när det gäller en folksjukdom som drabbar cirka fem procent av Sveriges befolkning. Jag tror inte att det ser likadant ut när det kommer till hypertoni eller diabetes.

Och han förstår inte den kritik han har fått av sjuksköterskeklubben.

– Jag har inte uttalat mig om kompetensen hos vare sig någon individ eller någon grupp. Det är Socialstyrelsen som kritiserar handläggningen av ärendet i Kalmar, min kritik har gällt sjuksköterskeutbildningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida