Kunskapsbristen i äldrevården oroar Vårdförbundet

Jag är väldigt oroad över den låga kunskapsnivån i vården av äldre, bristen på utbildade och bristen på evidens om det som görs, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i samband med ett seminarium anordnat av Carema på temat om det finns anledning till oro för äldrevården.

Hon konstaterar att det är oattraktivt att arbeta med äldre. För många är det ett genomgångsarbete och bara 40 procent av personalen är utbildade för sin uppgift. 

– Det är ett jättestort problem både för omsorgs- och vårdområdet, men också för den personal som har utbildning, till exempel sjuksköterskorna. Det blir svårt att ge instruktioner och delegering till exempel, hela organisationen störs och de äldre får inte den vård de behöver, säger Anna-Karin Eklund.  

Bara en specialistutbildad i Göteborg 

Men bland de sjuksköterskor som arbetar med äldre är andelen som saknar specialistutbildning för det än större. Det finns omkring 300 kommuner i landet men totalt bara omkring 500 sjuksköterskor med denna specialistutbildning. Till exempel finns det i hela Göteborg bara en enda specialistutbildad i vård av äldre.

– Det är den lokala huvudmannen som bestämmer vilken kompetens, kunskap och organisation man ska ha. Både tjänstemännen och politikerna i kommunerna måste förstå att det behövs specialistkunskaper för att arbeta med äldre, precis som inom barnavården. 

Utbildningar som inte kan starta

Anna-Karin Eklund konstaterar att det ofta talas om bristen på specialistutbildade barnsjuksköterskor, men man hör sällan något om brist på specialistutbildade sjuksköterskor i vården av äldre fast det ser ännu värre ut där.

– Förra året examinerades 220 barnsjuksköterskor men bara 47 sjuksköterskor med specialistutbildning i vård av äldre. En del utbildningar går inte att starta för att det inte finns några sökande. Vissa huvudmän vet inte ens om att det finns en sådan här specialistutbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida