Läkarnas riksstämma blir nu också sjuksköterskornas

Läkarnas riksstämma blir nu också sjuksköterskornas
SSF deltar som fullvärdig medlem i Medicinska riksstämman

Fokus ligger på vårdteamet när Svensk sjuksköterskeförening i år går in som fullvärdig medlem vid sidan av Svenska läkarsällskapet på Medicinska riksstämman.

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings kanslichef Åsa Andersson ligger man i USA långt före Sverige i utvecklingen av gemensamma kompetenser för alla professioner.

Samarbete i team är till exempel en av de sex kärnkompetenser som ingår i all högre medicinsk utbildning. Svensk sjuksköterskeförening har därför bjudit in sjuksköterskan Linda R Cronenwett och läkaren och professorn Linda A Headrick från USA till sin vårdteamssatsning på stämman.

Förutom vårdteamet tar sjuksköterskeföreningen under andra punkter i seminarieprogrammet upp till exempel de krav på samarbete som ställs inom hemsjukvården samt kompetens och lärande i det interprofessionella teamet.

SSF 100 år

Svensk sjuksköterskeförening fyller i år 100 år och ett samtal utlovas också mellan Margareta Troein Töllborn, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, och Ania Willman, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening, om den medicinska utvecklingen under denna tid.

Det ökade samarbetet för att öka kvaliteten i vården kommer också att märkas i mässdelen. Nio sjukdomsområden bildar egna ”utställningstorg” som samlar alla intressenter och utställande företag i anslutning till respektive föreläsningssal.

Testade i fjol

I fjol gjordes ett test i liten skala, då ett par hundra sjuksköterskor deltog på Medicinska riksstämman, men i år blir de alltså fullvärdiga deltagare.

Svensk sjuksköterskeförening med 76 000 medlemmar arbetar enbart med frågor kring professionen och är därmed en motsvarighet till Svenska läkaresällskapet, som står bakom Medicinska riksstämman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida