Läkarstödet i Skånes ambulanser avvecklas

De omdiskuterade läkarbemannade akutbilarna vid akutsjukhusen i Skåne avvecklas under hösten.

Det har den politiska majoriteten i Region Skåne enats om internt. Senast den 1 januari 2009 börjar akut-bilarna ersättas av läkar- och sjuksköterskebemannade bilar för hembesök hos äldre multisjuka och barn med särskilda behov. Modellen liknar den i Uppsala och ska byggas upp för att täcka hela regionen senast 2011.

– Det är helt i linje med den utredning som vi själva har gjort kring den prehospitala vården i Skåne, säger Mats Runsten, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Inte oväntat är läkarna mer kritiska till beslutet. De tror att det blir sämre säkerhet för de svårast skadade och för dem med svår hjärtinfarkt.

Men de borgerliga partierna samt miljöpartiet har bestämt sig. De hänvisar till den utredning av Skånes prehospitala vård som Stockholms läns chefsläkare Bo Brismar tidigare i år presenterade. Liksom Vårdförbundet konstaterade han att sjuksköterskorna har den kompetens som krävs för att klara vanliga ambulansutryckningar och att läkarna i större utsträckning borde gå att utnyttja för att ge svårt sjuka vård i hemmet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida