Läkerskor. Nytt yrke föreslås för sjuksköterskor

Landstingsdirektören i Västerbotten vill se en ny typ av vidareutbildning för sjuksköterskor som kvalificerar dem för vissa läkaruppgifter, ett slags ”läkerskor”.

3 januari 2012

Jonas Rastad, landstingsdirektör i Västerbotten har föreslagit Umeå universitet att starta en ny typ av vidareutbildning för sjuksköterskor som skulle leda till att de kan ta över vissa av läkarnas arbetsuppgifter. Halvt på skämt har han kallat den nya yrkesrollen för ”läkerskor”.?

Jonas Rastad skulle till exempel kunna tänka sig att det är sjuksköterskan som går rond, ordinerar prover och skriver in patienten. ?

Läkarförbundet avvisar förslaget, men Johan Larson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västerbotten, är positiv.??

— Det går att överföra arbetsuppgifter och få lika bra eller bättre kvalitet jämfört med om läkarna själva utför dem. Det gäller även för biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida