Lärarna sätts i skolbänken

För att Högskolan i Skövde ska kunna återta den examensrätt för sjuksköterskor som man miste i december förra året ska nu 40 lärare gå en specialkurs i omvårdnad. Målet är ökad samsyn och kursen tar hela läsåret.

11 september 2009

I onsdags var det upprop för omvårdnadslärarna på Högskolan i Skövde.

Det känns lite märkligt att ha sina kollegor som studenter medger Mia Berglund, doktorand, adjunkt i omvårdnad och kursansvarig för kursen ”Vårdvetenskap och didaktik med inriktning mot yrkesmässig handledning I”. Men hon är positiv.

– Genom att ha internutbildning i kursform visar vi på allvaret med den kompetensutvecklingssatsning som vi gör.

Gemensam omvårdnadssyn

Högskoleverkets kritik, som ledde till indragen examensrätt, har bland annat gällt lärosätets brist på tydlighet inom ämnet omvårdnad. Med kursen ska otydligheten bytas mot samsyn.

-Vi har en ämnesbeskrivning som alla står bakom, nu ska förståelsen för den bli mer tydlig, även i undervisningssituationen, säger Mia Berglund.

80-procentigt närvarokrav

Kursen är endast öppen för omvårdnadslärarna på Högskolan i Skövde och för att klara av den krävs det minst 80 procents närvaro.

– Det krävs ett aktivt arbete, vilket blir möjligt i en högskolekurs. Vi tror detta kommer att ge betydligt mer än en ”vanlig” föreläsningsserie, säger Mia Berglund.

Till sommarlovet 2010, när kursen är slut, kommer omvårdnadslärarna på Högskolan i Skövde att betygsättas – godkänd eller icke godkänd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida