Linköping satsar på ny utbildning för avancerade specialistsjuksköterskor

Nu görs ett förnyat försök att skapa en speciell utbildning för så kallade nurse practitioners i Sverige. I Linköping är två sjuksköterskor redan igång. Med nya breddade och fördjupade kunskaper ska de fylla glappet mellan olika kompetenser kring patienten.

Det är kirurgkliniken i Sydöstra sjukvårdsregionen som har tagit initiativ till en breddad och fördjupad utbildning för sjuksköterskor. Utbildningen ska bygga på den specialistsjuksköterskeutbildning i kirurgisk omvårdnad som de redan har.

Förhoppningen är att utbildningen ska leda till en masterexamen.  Diskussioner förs med både Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen och Hälsouniversitetet i Linköping för att få till stånd en nurse practitionerutbildning på masternivå.

Redan igång

Men vid kirurgkliniken på universitetssjukhuset i Linköping är två sjuksköterskor redan nu igång med att utbilda sig till nurse practitioners, eller avancerade specialistsjuksköterskor som det brukar heta på svenska.

Tanken är att de ska få en breddad och fördjupad sjuksköterskekompetens för att kunna förstå och bedöma olika sjukdomstillstånd. I nära samarbete med patientens ansvarige läkare ska de också stå för kontinuiteten och följsamheten till vårdplaneringen.

– Nurse practitioner-sjuksköterskan ska vara en brygga och fylla glappet mellan olika kompetenser kring patienten. Det ökar patientsäkerheten, kvaliteten, delaktigheten och tillgängligheten för patienterna, säger sjuksköterskan och biträdande verksamhetschefen på kirurgkliniken, Ewa Öhrling.

Fick inte skriva recept

Redan i mitten på 2000-talet utexaminerades den första kullen nurse practitioners i Sverige. Fem avancerade specialistsjuksköterskor lämnade Högskolan i Skövde för att med fördjupad kompetens återgå till sina arbeten på vårdcentral.

Då var tanken att de också skulle få förskrivningsrätt för antibiotika, men så blev det inte. En av de nyblivna avancerade specialistsjuksköterskorna tyckte att den uteblivna förskrivningsrätten hindrade henne i arbetet i sådan grad att hon siktade på att bli läkare i stället.

Men Ewa Öhrling är inte särskilt orolig över hur de som nu utbildas i Linköping ska landa i sina nya roller.

– Vi kommer säkert att möta en del frågetecken när det gäller behörigheter och relationer med samarbetspartners. Vi får ta dessa när de dyker upp. Men med information och samarbetsvilja tror jag att vi kommer långt, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida