Många stred om nytt kunskapsområde

1 februari 2008

När habilitering blev ett kunskapsområde på 1960-talet kämpade både handikapporganisationer och olika professioner om att få definiera hur barn med funktionshinder skulle tas om hand. En avhandling från Uppsala universitet visar hur maktkampen stod mellan läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer och förskollärare. Studien visar hur svårt det är att vara utbildad inom ett kunskapsområde och verka inom ett annat – präglat av en kultur där den egna kunskapen inte riktigt passar in.
Avhandlingen heter: Medicinens lyskraft och skuggor om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960–1980.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida