Miljoner till forskning om taktil massage på iva

En forskargrupp vid Umeå universitet har fått 2,25 miljoner kronor för att studera effekterna av taktil massage inom intensivvården.

– Vår hypotes är att massagen har en positiv inverkan på hälsan samtidigt som den är kostnadseffektiv, säger Christine Brulin, forskare och lärare på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.
 
Hon är projektansvarig i den tvärvetenskapliga forskargrupp, som har fått 2 250 000 kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas) för att studera effekten av taktil massage på vissa fysiologiska parametrar och på patienternas livskvalitet.

Kortisol, glukos, laktat, hjärtvariabilitet och andningsfrekvens är några av de parametarar som kommer att studeras. Metodens hälsoekonomiska effekter kommer också att utvärderas. 

Kurs i taktil massage

Projektidén kommer från de två sjuksköterskorna Lenita Lindgren och Susanne Rundgren på iva på Norrlands universitetssjukhus (NUS). De har i flera år
använt taktil massage till patienter,  anhöriga och kolleger och upptäckt att blodtryck och puls sjunker och hjärt- och andningsfrekvens normaliseras
i samband med massagen.

Hållit på i fem år

Redan för fem år sedan började de två sjuksköterskorna använda taktil massage efter att ha gått en kurs i samband med ett sederingsprojekt på avdelningen. Målsättningen med sedationsprojektet  var att minska på användningen av lugnande läkemedel.

Resultaten var påtagliga och fler och fler blev intresserade. Arbetsuppgiften växte och i dag använder åtta sjuksköterskor på iva på NUS taktilmassage i  sitt arbete.

– Våra forskningsresultat kommer att få stor betydelse för utvecklingen av den evidensbaserade omvårdnaden och kommer också att bidra med ett viktigt underlag för prioriteringar i omvårdnaden, säger Christine Brulin. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida