Nätverk vill sprida forskning

Goda idéer, modeller och metoder finns — men hur ska forskning och erfarenheter spridas till praktiken? Ett sätt är att gå med i nätverket Chain.

29 oktober 2009

Nu finns ett internationellt nätverk, Chain, för den som är intresserad av forskning och utveckling i vården. Mötesplatsen hittar du på Internet. Den som blir medlem kan via e-post skicka en fråga och enkelt få svar på om någon har kunskap eller ett pågående projekt inom området. Det berättar Anette Nilsson, utvecklingsledare vid Landstinget i Jönköpings län och kontaktperson för nätverket i Sverige.?

Hon är också tillsammans med några andra svenskar så kallade co-facilitators, det vill säga de kan hjälpa till så att diskussionen via nätverket underlättas. ?

Hur går det då till? Anette beskriver hur hon själv skickade en fråga om frivilligorganisationer inom social omsorg, kopplat till mikrosystem och coachning. Hon fick då hjälp av en koordinator som skickade ut hennes fråga till personer med samma intresseområde. De närmaste dagarna fick hon sedan ett tiotal korta svar av olika slag. ?

Någon i Aberdeen länkar till sin relevanta avhandling, någon annan förmedlar kontakter, en vårdplanerare i Yorkshire arbetar med två not-for-profit-organisations, en förening för anhöriga till alzheimerpatienter och en organisation för äldreomsorg. Erfarenheterna av frivilligarbete inom vård och omsorg växlar mellan olika länder, och de internationella perspektiven blir förstås värdefulla. Det ökar möjligheten till nya vinklar, anser Anette. Hon tycker att det ligger stora möjligheter för vård- och omsorgspersonal att utnyttja kommunikationsmöjligheterna i den digitala världen. ??

– I dag när vi provar olika arbetssätt för att utveckla och förändra är det bra om det går snabbare från ord till handling. Där kan andras erfarenheter hjälpa till.??

Det Internetbaserade nätverket är uppdelat i intressegrupper, vilket gör att man slipper få mängder av ointressanta svar i e-posten. Systemet med en mellanhand, en koordinator, gör också att det inte blir någon spam-post.?

– Nätverk är en fantastisk möjlighet att ge och få. Det ger energi att dela med andra. Ett bra sätt att börja är att posta en fråga. Då ser man att de egna kunskaperna har ett värde som intresserar andra, säger Anette Nilsson. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida