Nytt nationellt centrum för anhöriga

I oktober 2007 beslutade Socialstyrelsen att finansiera ett nationellt anhörigcentrum i Kalmar.

29 februari 2008

Bakgrunden är att det finns ett behov av att lyfta den roll som anhöriga spelar i vården, inte minst när det gäller vården av äldre i hemmet.

Under två år ska Anhörigcentrum arbeta för att förbättra kvaliteten i vården med fokus på anhörigas situation. Det ska också vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare.

– Nu i starten prioriterar vi arbetet med att individualisera stödet kring patienten och den anhörige. Vi ska också fokusera på »partnerskap«, vilket går ut på att få kommuner och landsting, och vårdpersonal och anhöriga, att samarbeta, säger Lennart Magnusson som är verksamhetsledare på Anhörigcentrum.

Centret har varit igång sedan årsskiftet och arbetet med att rekrytera personer till tio tjänster, utöver de två som redan finns, är i full gång.

– Mycket av vår verksamhet handlar om kunskapsspridning. Därför ska vi bland annat anställa en informatör och en journalist. De ska till exempel uppdatera vår hemsida som kommer att bli en central plats för kunskapsspridningen, säger Lennart Magnusson.

Hösten 2008 ska anhörigcentret utvärderas.

– Jag hoppas verkligen att Anhörigcentrum får finnas kvar efter de två år som Socialstyrelsen har beslutat om. Vi kommer att lägga ner mycket arbete på att bygga upp verksamheten, säger Lennart Magnusson.

WEBB: www.anhoriga.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida