…och nu ska 300 jobb bort på sjukhuset

Sjukhusdirektören räknar med att så mycket som 30 procent av vårdplatserna på Södra Älvsborgs sjukhus ska kunna konverteras till hotellsängar.

På ett komplett akutsjukhus som bedriver länssjukvård är Ingela Tuvegran övertygad om att rejäla besparingar ska kunna göras genom patienthotellet.

– Vi ska fokusera på det friska och inte göra folk sjukare än de är. Patienthotell är framtiden, säger sjukhusdirektören.

Dagens patienthotell är bara en början. Om ett par år ska nya SÄS Hotell slå upp portarna med ett 60-tal sängplatser, dubbelt så många som i dag, och full hotellstandard in i minsta skrymsle, utlovar sjukhusdirektör Ingela Tuvegran. Att sjukhusets vårdplatser under tiden har minskat i motsvarande omfattning – 300 tjänster ska bort – gör det hela till en ekonomiskt god affär. Det är den låga bemanningen som krymper kostnaden per vårddygn till en femtedel jämfört med en vårdavdelning. Och ännu lägre ska den bli. I dag arbetar som mest tre sjuksköterskor samtidigt på hotellet, samma bemanning ska klara vården även när platserna fördubblas.

Hur ska då personalen orka med dubbelt så stor beläggning om några år?

– Det blir nog skillnad och säkert mycket mer att göra. Men samtidigt känns det stimulerande. När hotellet väl är inarbetat kommer allt att gå mycket smidigare än det gör nu, säger Britt-Marie Kinander, sjuksköterska och hotellvärdinna.

Att det verkligen går att göra så stora besparingar tror inte Göran Stiernstedt, avdelningschef för vård och omsorg på arbetsgivarorganisationen Sve­riges kommuner och landsting.

– Jag tror inte att jättemånga vårdplatser kan frigöras. Vården är redan ganska hårt polikliniserad, säger han.

Visst tror han att man kan flytta över en del patienter som i dag måste ligga inne på vårdavdelningar, men han anser att man bör vara försiktig med hur stora besparingar det kan ge. Hotellen är ju exempelvis också till för långväga patienter som inte behöver ligga inne i samband med sin behandling, som annars måste ordna sin inkvartering på annat sätt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida