Ogillar att undersköterskor läser med sjuksköterskor

Som enda högskola i landet utbildar Blekinge tekniska högskola undersköterskor. Men kanslichefen för Svensk sjuksköterskeförening är kritisk till upplägget.

Den tvååriga utbildningen startades för att landstingen inte tycker att de gymnasieutbildade undersköterskorna har tillräcklig kompetens för att arbeta på sjukhus och vårdcentraler. Under det första året läser de blivande undersköterskorna tillsammans med studenterna på sjuksköterskeprogrammet. Det tycker inte Åsa Andersson på Svensk sjuksköterskeförening är bra.

– Det är två helt olika yrken och vår utbildning ska ha ett sjuksköterskeperspektiv från dag ett till examinationen efter tre år. Jag ser hellre att man skräddarsyr undersköterskornas högskoleutbildning efter deras behov, säger Åsa Andersson.

Ylva Hellström är sektionschef vid Blekinge tekniska högskola och en av dem som har tagit fram utbildningen. Hon ser ingen konflikt i upplägget.

– Undersköterskestudenterna läser bara tillsammans med studenterna på sjuksköterskeprogrammet första året. Det två terminerna ger kunskaper som både undersköterskor och sjuksköterskor behöver, säger hon.

Flera högskolor diskuterar liknande upplägg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida