Örebro först att använda nationell patientöversikt

Under Vitalismässan i Göteborg har för första gången visats hur den färdiga applikationen för den nationella patientöversikten ser ut när den körs live. Den 4 maj tas den i bruk i skarpt läge — till glädje för sjuksköterskorna i Örebro kommun.

 ? Det ska bli jättespännande. Våra sjuksköterskor kommer att få snabbare tillgång till information som de behöver för att kunna ge en säker vård. I dag får de försöka få tag på någon per telefon, begära att informationen faxas över och så vidare. Med den nationella patientöversikten får de direktåtkomst till de viktigaste uppgifterna om patienten, säger Lars Thornberg, it-strateg i Örebro kommun.

Patientdatalagen gjorde det möjligt

Tillsammans med sjuksköterskan och projektledaren Ulrika Landstöm på Örebro läns landsting har Lars Thornberg lett arbetet med att göra det möjligt att via patientöversikten låta kommunens cirka 500 sjuksköterskor och arbetsterapeuter få tillgång till information som annars bara landstingets personal har tillgång till. Dessutom ingår två privata vårdboenden.

Det har tidigare inte varit möjligt att dela information på det här sättet mellan olika vårdgivare, men är det numera tack vare den nya patientdatalagen som antogs av riksdagen förra året.

För att personalen ska kunna komma åt informationen måste de logga in med en personlig e-legitimation. Allt loggas och i efterhand går det att se vem som har läst vad, vilket ska minska riskerna för att obehörig personal utnyttjar systemet för att exempelvis leta information om kändisar, grannar eller andra.

Patientens godkännande krävs

Via ett webbgränssnitt ges tillgång till de mest basala uppgifterna om patienten. Exempelvis personuppgifter, anhörigkontakter, tidigare diagnoser, åtgärder, epikriser från slutenvården och primärvårdsanteckningar, särskilt viktig information som allergier, varningar med mera samt även vad som planeras för patienten ett år framåt i tiden.

Läkemedelslistor, lab-, röntgen- EKG-svar och andra undersökningssvar går också att se i patientöversikten.

Under förutsättning att patienten har lämnat sitt medgivande ska informationen kunna nås var som helst i landet av personal hos såväl offentliga som privata vårdgivare och även inom kommunerna. Förutsättning är dock att de har anslutit sig till systemet och om det är några som hamnat på efterkälken är det just kommunerna.

Även patienten själv ska på sikt få tillgång till uppgifterna. Via Vården på webben – en gemensam webbplats som beräknas vara klar 2010 och som ska ge information och guida medborgarna till rätt vård.

Östergötland ansluter till hösten 

Exempelvis ska medborgarna kunna göra egna vårdval på webben, boka läkarbesök inom öppenvården och som sagt få en samlad information om sin hälsa via den nationella patientöversikten.

Örebros kommun och Örebro läns landsting blir alltså först med att prova systemet i verkligheten. Fungerar allts som det ska sker ett leverensgodkännande i augusti i år. Därefter börjar patientöversikten rullas ut i landstingen.

Redan till hösten kommer Östergötland att ansluta sig och ytterligare tre landsting att förberedas för anslutning. Under 2010 ansluts ytterligare tio landsting och ett år senare hoppas projektledningen att samtliga 21 landsting ska vara anslutna till patientöversikten. Hur det blir med kommunerna är dock osäkert.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida