Översynerna av förskrivningsrätt och delegering lagda på is

Den av många hett efterlängtade översynen av sjuksköterskornas förskrivningsrätt har lagts på is. Liksom översynen av föreskriften om delegering. Orsaken är personalbrist. 

Många har länge varit kritiska mot föreskriften om sjuksköterskors förskrivningsrätt. Både vårdgivare och yrkesorganisationer. Redan 2004 startade Socialstyrelsen arbetet med att se över både den föreskriften och föreskrifterna om delegering och läkemedelshantering.

Tystnad efter hearing

– Vi har inte kommit särskilt långt sedan arbetet med översynen startade. En intern arbetsgrupp har diskuterat de tre föreskrifterna, men vi har blivit färre på enheten så vi har tvingats prioritera, säger Teci  Aschan, jurist på enheten för juridik på Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

I maj förra året hölls i alla fall en hearing, men sedan dess har det varit tyst.

– Vi har tagit till oss de synpunkter som kom då, men i övrigt lagt förskrivningsföreskriften på hyllan och koncentrerat oss på läkemedelshanteringsföreskriften, helt enkelt.

Som föreskriften ser ut i dag innehåller den en bilaga med en förteckning över de läkemedel som får förskrivas. Den bilagan uppdateras en gång om året, och inför den hämtas synpunkter in från olika håll flera gånger om året.

Vill ha bort koppling till tjänst 

I februari kritiserade Vårdförbundet bland annat åter igen kopplingen mellan förskrivningsrätt och tjänstgöring. Den innebär att sjuksköterskornas möjlighet att förskriva läkemedel begränsas till verksamhet inom primärvård, hemsjukvård, och kommunal hälso- och sjukvård för äldre och funktionshindrade.

Föreskriften kräver också att verksamheten är offentligt finansierad medan förskrivningsrätten för läkarna är knuten enbart till kompetens. Vårdförbundet anser att sjuksköterskor och distriktssköterskor borde kunna utnyttja sin kompetens som förskrivare även inom andra områden och också inom privat finansierad vård.

Något svar på sitt yttrande har man inte fått, medan påstötningar om en utvidgning av förskrivningsrätten från till exempel Västra Götalandsregionen och distriktssköterskorna har fått till svar att en översyn pågår.

Tänkt som ett provisorium

Men samtidigt har Socialstyrelsen flera gånger gått läkemedelsföretag till mötes när de har hävdat att det innebär en konkurrensnackdel om inte deras läkemedel finns med på listan. Teci Aschan är medveten om det.

– Det har blivit en förskjutning till läkemedelsföretagens fördel.  Personligen tycker jag att systemet med en bilaga är dåligt, så ska det inte fungera. Det var tänkt som ett provisorium men har tyvärr pågått i flera år. Men det är omöjligt att säga när arbetet kan komma igång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida