PEDAGOGIK

Vårdpedagogik. Framväxt, betydelse, perspektivIngrid Heyman och Birgitta Sandström (red)Studentlitteratur 2008www.studentlitteratur.seisbn 978-91-44-04866-6

27 februari 2009

Intuition, tyst kunskap, »det sitter i ryggmärgen«. Kärt barn har många namn. Vad yrkeskunnande, yrkesskicklighet och professionalism är, och hur detta lärs ut eller in på bästa sätt, resonerar en rad lärare och forskare om i denna antologi. En kiropraktor berättar hur han använder sig av metaforer för att beskriva hur en låsning eller upphakning mellan två kotor känns: »Föreställ dig ryggkotorna som två isbitar som glider friktionsfritt över varandra när vi böjer eller vrider ryggen. Om vi lägger gruskorn mellan isbitarna kommer isbitarnas glidningsförmåga att minska.«

Författarna, som är forskare och/eller lärare i pedagogik, berättar om teoretisk och praktisk pedagogik och gör historiska nedslag i hur utvecklingen av vårdpedagogiken började. A J

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida