Sjuksköterskor i Norrbotten känner sig tvingade att skriva recept

I psykiatrin i Norrbotten skriver sjuksköterskor både recept och sjukintyg. Sedan skriver läkarna under — utan att ha träffat eller pratat med patienten.

I flera år har sjuksköterskor inom psykiatrin i Norrbottens läns landsting utfört det som kallas förförskrivning. En patient ringer in och vill ha sitt medicinrecept eller sin sjukskrivning förlängd, sjuksköterskan fyller i receptet och/eller sjukintyget och skickar det vidare till läkaren som signerar.

Läkarbrist

– Vi sjuksköterskor känner att vi är tvungna att göra det här för patienterna. Även om vi saknar såväl trygghet som kunskap och kompetens, säger Erica Ohlsson på Vårdförbundets avdelning Norrbotten.

Enligt henne är bakgrunden till förförskrivningen den läkarbrist som råder i landstinget. Divisions- och verksamhetschefer löser problemet med att lägga läkaruppgifter i knät på sjuksköterskorna.

Informationsförmedling

Enligt Staffan Rosenius, verksamhetschef vid Malmfältens psykiatri, skiljer sig systemet med förförskrivning inte mycket från när sjuksköterskor lämnade lappar på läkarrummen om att recept och sjukskrivningar behövde förlängas.

– Det handlar inte om att delegera läkaruppgifter, det handlar om att förmedla information. Om en läkare inte får tillräckligt med information får han eller hon komplettera den, säger han.

Klara besked

I Staffan Rosenius verksamhet finns instruktioner om hur förförskrivning ska gå till som godkänts av Socialstyrelsen. Han kan dock inte svara för hur det ser ut i resten av landstingets psykiatri och divisionschef Stefan Bergström hänvisar Vårdfackets frågor till Staffan Rosenius.

– För att få klarhet i det här så har jag skickat ett brev till Socialstyrelsen och förhoppningsvis kan Stefan Bergström lämna klara besked till slutet av maj när vi har divisionsmöte, säger Erica Ohlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida