gävleborg

Satsning mot sepsis räddar liv

Satsning mot sepsis räddar liv
- Vi har blivit bättre på att upptäcka och diagnostisera sepsis. Men det finns troligtvis fortfarande ett mörkertal, säger Susanne Högberg, sjuksköterska och förbättringscoach. Bild:Anders Friberg/Region Gävleborg

Gävleborgs satsning på ett snabbare och bättre omhändertagande vid sepsis har gett resultat. Allt fler patienter med misstänkt blodförgiftning får nu antibiotika inom en timme. "En fantastisk förbättring", säger den ansvariga sjuksköterskan i projektet, Susanne Högberg.

Tiden är avgörande för att rädda patienter som drabbas av sepsis (blodförgiftning). Genom att utbilda personalen och införa ett standardprogram för att ta hand om patienterna har region Gävleborg minskat tiden för första antibiotikadosen för många patienter.

Allt fler får antibiotika 

Ett av kvalitetsmålen för att upptäcka och behandla sepsis är att mäta andningsfrekvensen på 100 procent av sepsispatienter både i ambulansen och på akuten samt att de ska få antibiotika inom en timme.

  • 2014 var det 34 procent av länets patienter som fick antibiotika inom en timme.
  • 2015 var det 47 procent som fick antibiotika i rätt tid.
  • Enligt färska siffror för drygt halva år 2016 har 78 procent av länets patienter fått antibiotika inom en timme.

Hög dödlighet

– Med gemensamma krafter har vi gjort en fantastisk förbättring. Det är tack vare personalen som är mer uppmärksamma på det här livshotande tillståndet. Ett gemensamt arbete som räddar liv, säger Susanne Högberg, sjuksköterska och förbättringscoach, till Region Gävleborgs medarbetartidning Tillsammans.

Sepsis uppstår när en svår infektion spridit sig till hela kroppen. Sjukdomen har en hög dödlighet, av de närmare 40 000 människor som får sjukdomen i Sverige årligen dör 8 000.

Standardiserat omhändertagande

Vårdfokus har tidigare berättat om sepsis-projektet i Gävleborg där man tagit fram ett standardiserat omhändertagande med en snabb väg till behandling inom hela vården.

– Det fanns bristande kunskaper i handhavandet av sepsispatienter, som varför det är så viktigt att man kontrollerar vitalparametrar på dessa patienter. Tid är liv är ett lyckat koncept när det gäller överlevnad för sepsispatienten och då är det viktigt att få syrgas, intravenös vätska och antibiotika snabbt, säger Susanne Högberg.

Det är svårt att ställa diagnosen sepsis eftersom symtomen kan likna andra sjukdomar, som influensa eller magsjuka. I projektet sepsisflöde har utbildningar och simuleringsövningar hållits på flera ställen.

Sepsislådan kan rädda liv

Ett kit har också tagits fram med utrusning för bakterieodling och antibiotika.

– Sepsislådan kortar tiden till den första antibiotikadosen och det kan vara livsavgörande.

Infektionsverksamheten har tagit fram ett nytt vårdprogram för sepsispatienten som ska vara regionövergripande. Sepsisflöde som projekt är klart. Nu ska en styrgrupp fortsätta arbetet med att säkra kvaliteten runt patienter med sepsis.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida