Stort steg från student till sjuksköterska

Nyutbildade sjuksköterskor behöver en övergång till yrket. Steget från att vara student till att ansvara för patienternas omvårdnad och leda arbetet på en vårdavdelning är för stort. Det visar en avhandling som läggs fram i dag.

Glappet mellan att vara student och att arbeta som sjuksköterska behöver överbryggas. Den nyutbildade sjuksköterskan ska självständigt ansvara för patienternas omvårdnad, vara arbetsledare och sköta ronden; alla krävande arbetsuppgifter. Det har utbildningen inte förberett henne tillräckligt för, säger sjuksköterskan och arbetslivspedagogen Ulla Ohlsson.

Behöver stöd i yrkesrollen

Hon har i sitt avhandlingsarbete intervjuat sju sjuksköterskor var tredje månad under deras första år i yrket om hur det är att vara sjuksköterska. Resultatet visar att den nyblivna sjuksköterskan behöver mera stöd i sin nya yrkesroll. Ulla Ohlsson skulle vilja se någon slags övergång från att vara student till att vara sjuksköterska, kanske med ett introduktionsprogram och/eller ett mentorskap. 

De intervjuade berättar att de inte kan använda de generella kunskaper, teorier och modeller som de har med sig från utbildningen i det unika mötet med patienten. Då blir det svårt för dem att hantera situationen, säger Ulla Ohlsson. 

Drömscenarier i utbildningen

– De uttrycker att det som har förmedlats under utbildningen framstår som drömscenarier som inte har med verkligheten att göra och att de därmed inte förmår möta den unika patienten med sina behov. Dessutom kanske de erfarna sjuksköterskekollegerna inte använder de omvårdnadsteorier som de nyutbildade sjuksköterskorna har med sig eller gör på det sätt som lärs ut i utbildningen. De hamnar i ett mellanrum.

Intervjupersonerna tycker att det är svårt att ansvara för omvårdnaden. Som sjuksköterska arbetar de inte så nära patienterna som de gjorde under utbildningen och trodde att de skulle göra även som färdigutbildade. Nu blir de varse att undersköterskorna kan vara de som egentligen sköter omvårdnaden.

Kvinnorna ser arbetsledning som knepigt

Bland de andra arbetsuppgifter som upplevs som problematiska finns arbetsledning, men bara för de kvinnliga intervjupersonerna. Där kan det finnas en genusaspekt, kommenterar Ulla Ohlsson.

Akuta situationer hör till de svårare att hantera för den nyutbildade sjuksköterskan, liksom ronden. Den kräver att hon har kontroll över patienternas smärtlindring, vätskebalans, biverkningar av läkemedel, infusioner och behandlingar.

Att sjuksköterskan har en så framträdande roll när det gäller att samordna vården, till exempel med kommuner och primärvård, hade de intervjuade inte kunnat föreställa sig. De klarar det, men tycker att det är svårt.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida