Utbildningarna har skyldighet att bedöma reell kompetens

Enligt högskolelagen, som alla universitet och hög-skolor måste följa, har de statliga lärosätena skyldighet att bedöma reell kompetens.

I högskoleförordningen står att »en högskola skall göra undantag från något eller några behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren«. Däremot specificerar inte lagen exakt hur lärosätena ska göra. ?

– Bedömning av reell kompetens är en mycket viktig fråga och vi utgår från att de lagar och regler som finns följs, säger Eva-Marie Byberg på utbildningsdepartementet. Däremot varken kan eller bör vi bestämma exakt hur varje högskola ska göra bedömningen till varje utbildning. Det skulle leda till ett alltför oflexibelt system.??

Reell kompetens är den samlade kompetens som en person har, oavsett om hon har formella bevis för det eller inte. Sökande till utbildningar ska kunna tillgodoräkna sig motsvarande kunskap och färdigheter som har förvärvats i yrkeslivet, även de som inte finns dokumenterade.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida