UTREDNING. Vårdförbundet: För mycket fokus på medicinsk vård

Även hälsa måsteinrymmas i den kliniska forskningen.??

Klinisk forskning måste stärkas. Det anser utredningen Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården och det anser Vårdförbundet. Men vårdforskning nämns bara några få gånger i slut­betänkandet, konstaterar förbundsombudsman Ulla Falk, som betonar att klinisk forskning också måste inrymma hälsoperspektivet.?

Utredningens förslag att centrera den kliniska forskningen till sex nya universitetssjukhus med universitet och landsting i gemensam ledning, är inte i linje med förbundets politik. Tanken att samla den kliniska forskningen är god, men det bör ske där patienterna har sin mesta vårdkontakt, säger Ulla Falk.

– De finns inte bara på universitetssjukhusen, de flesta är i sina hem och boenden och får sin vård i närsjukvården. ?

I slutbetänkandet föreslås fler tjänster där forskning och kliniskt arbete kan kombineras och en starkare forskningsanknytning i vårdutbildningarna, något som Vårdförbundet tycker är bra. ?

Utredningen (sou 2009:43) finns på: www.regeringen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida