Vårdförbundet får fem miljoner till medlemmar som vill starta eget

Regeringen fortsätter att satsa på mångfald i vården och ger fem miljoner till Vårdförbundet för utbildning och rådgivning till medlemmar som vill bli egna företagare.

Vid en presskonferens förlagd till en liten privat läkarmottagning i en av Stockholms södra förorter berättade socialminister Göran Hägglund och Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund om vikten av att fler sjuksköterskor blir egna företagare.

– Mångfald behövs om sjukvården ska kunna möta de utmaningar den ställs inför, och även om vi inte har monopol i dag så har vi stora arbetsgivare som alltför mycket dominerar vården. Där arbetar framför allt kvinnor och många har goda idéer om hur de vill utveckla vården – vi vill underlätta för dem, sa Göran Hägglund.

Han vill inte gå så långt som att utlova fri etableringsrätt eller förskrivningsrätt, men han vill ge fem miljoner till Vårdförbundet att satsa på medlemmar som vill starta eget.

– Vårdförbundet är en viktig spelare eftersom de organiserar dem som står ute i verkligheten. Vi tror att det finns en uppdämd förväntan och ett önskemål bland många medlemmar att starta eget företag.

Många vill starta eget

Anna-Karin Eklund bekräftar att det finns många medlemmar som i framtiden vill se sig som egna företagare. Enligt en undersökning som Vårdförbundet lät göra i somras tror fem procent, omkring 4 000 medlemmar, att de i framtiden kommer att bli egna företagare. Många fler än så kan tänka sig att bli det.

– Vi har lång erfarenhet av att stödja medlemmar som har idéer och vi vill ännu mer än i dag bidra till att ge dem det stöd och den rådgivning som behövs för att starta eget.

I regeringens projekt för ökad mångfald i vården ingår, förutom Vårdförbundet, också Nutek, arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, Swedbank samt Nyföretagarcentrum.

På Görans Hägglunds fråga om vad som har hindrat de fem procenten som vill bli egna företagare från att ta steget svarade Anna-Karin Eklund: Kapital.

– Det borde egentligen inte vara ett stort problem, men kvinnor är mindre riskbenägna än män och som sjuksköterska är man dessutom van att ha någon i överordnad ställning. Många saknar också stöd från den egna arbetsgivaren. Vi anser att arbetsgivare ska vara generösa med att ge tjänstledigt för att få pröva starta eget.

Därför välkomnar hon Sveriges kommuner och landstings medverkan i regeringens projekt.

– Det är en positiv signal.

Lagen är ett hinder

Även lagen om offentlig upphandling nämndes som ett hinder för sjuksköterskor med entreprenörsanda. Åtminstone som den används i dag, sa Göran Hägglund.

– Många uppdragsgivare är fega och går efter ekonomiska kriterier och lägger ut uppdrag på större företag i stället för att satsa på kvalitet. Vi tror att det finns möjlighet att tänka friare inom ramen för den befintliga lagen. Men behöver den förändras är vi beredda att göra det.

De fem miljoner som Vårdförbundet får till utbildning ingår i en större satsning på totalt 40 miljoner kronor. Fem miljoner får Nutek för att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting samt Almega ta fram en vägledning för att förbättra upphandlingarna. Dessutom får Nutek 30 miljoner för projektansökningar till aktörer som vill stimulera mångfald.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida