Vårdförbundet:?»Det behöver bli mer samstämmigt«

– För att den enskilda sjuksköterskan ska kunna bli rättvist bedömd, oavsett var hon bor i landet, bör lärosätenas agerande vara mer samstämmigt än det är i dag, säger Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson. ?

Hon anser också att det är viktigt att informationen om möjligheten att få sin gamla examen och sin yrkeserfarenhet bedömd är tydlig och lättillgänglig. ?

– Tydliga regler för validering är viktigt. Men också att tillgängligheten till utbildning för att komplettera sin behörighet ökar. Bland annat genom att arbetsgivarna, i högre grad än nu, betalar vidareutbildningar och underlättar för yrkesverksamma sjuksköterskor att ta ledigt för studier, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida