Vårdförbundets avtal inspirerar till nya utbildningar i Skåne

Nya utbildningar på högskolan. Det blir — kanske — ett av resultaten av Vårdförbundets avtal 2008, åtminstone i Skåne.

Avtalen mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Vårdförbundet innehöll bland annat ett avsnitt om att man skulle satsa på specialistsjuksköterskorna.

När man skulle tillämpa denna princip i Skåne kom parterna överens om att ta fram ett lönesättningsinstrument för de här grupperna.

– Jag var väl inte helt nöjd med resultatet, men vi gick ändå med på att pröva det på några utvalda enheter, säger Pia Arndorff, ordförande för Vårdförbundet i Skåne.

Brist på kunskap och kompetens

En av enheterna var kirurgen på Centralsjukhuset i Kristianstad. Men när de där provade det nya lönesättningsinstrumentet fann de att det inte fanns tillräckligt med sjuksköterskor med rätt kunskap och kompetens – och ingenstans att skaffa sig den.

I bakgrunden finns förstås att de sjuksköterskor som i dag har den kompetens som behövs är på väg mot sin pensionering. Och då finns det inga som kan ta över efter dem, samtidigt som verksamheten ställer ännu större krav på kompetensen hos de sjuksköterskor som arbetar på till exempel kirurgen.

Ingen vidareutbildning i Skåne

Specialistutbildningar i kirurgi och medicin bedrivs nämligen bara på ytterst få lärosäten i landet och inte alls i till exempel Skåne. Det berättar Lisa Davidsson, ansvarig för utbildningsfrågor inom Region Skåne.

Därför har Region Skåne och högskolorna i Malmö och Kristianstad samt Lunds universitet diskuterat hur man skulle kunna starta sådana utbildningar.

– Det hela är ännu bara i sin linda. Om lärosätena erbjuder utbildningar är det arbetsgivarens sak att stimulera sjuksköterskor att gå dem, säger Lisa Davidsson.

Olika morötter diskuteras

Hur denna uppmuntran ska se ut är man ännu inte klar över. Möjlighet att gå utbildningarna på arbetstid eller med ekonomiska bidrag är ett par av de morötter som diskuteras. Halvfarts- och distansutbildning andra. Helt klart är att det inte är fråga om uppdragsutbildningar, utan att de ska ingå i  lärosätenas ordinarie kursutbud.

Vilket också gör att det kommer att ta tid innan utbildningarna – eventuellt – kommer igång.

– Högskolorna har lång framförhållning. Tidigast 2012 kan nya utbildningar börja, säger Lisa Davidsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida