Vill permanenta försök med kompetenscentrum för anhörigstöd

Svenskt demenscentrum och Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade 2008 och har sedan dess fullgjort sina uppdrag med råge. Nu bör de permanentas, anser Socialstyrelsens utredare.

De båda kompetenscentrumen startade sina verksamheter som tvååriga projekt. Uppdragen var bland annat att samla in och sprida kunskap, sammanställa forskningsresultat och att verka för en mer praktiskt tillämpbar kunskapsutveckling. Anhörigstödet skulle bli mer personligt och funktionellt, och de som ansvarar för vård och omsorg skulle få ett mer konkret kunskapsstöd.

Socialstyrelsens utredare Mårten Wirén har varit med från starten. Redan för två år sedan, när uppdraget egentligen var slutfört, tyckte han att de båda kompetenscentrumen borde ha permanentats.

– Det är en billiga och bra verksamheter som både patienter och anhöriga uppskattar, säger han.

Under det senaste året har kompetenscentrumen jobbat med att sprida kunskap via interaktiva webbplatser. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga genom att starta en interaktiv webbplats och Svenskt demenscentrum har spritt kunskap om Socialstyrelsens nationella riktlinjer via en webbaserad utbildning.

Vårdfokus har sökt äldreministern Maria Larsson för en kommentar, men ännu inte lyckats nå henne.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida