Webbkurs för fler samtal om alkoholvanor

30 november 2007

På webbplatsen Somra, Samtalet om riskbruk av alkohol, kan vårdpersonal gratis lära sig att våga fråga om patienters alkoholvanor med hjälp av metoden motiverande samtal, MI.

– Det är värdefullt att kunna fördjupa sig i metoden när man själv har tid, eller inför ett patientmöte där MI-verktygen kan att behövas. Men webbutbildningen kan nog inte ersätta de traditionella med exempelvis rollspel och diskussioner i grupp, säger bvc-sjuksköterskan Gunnel Holmqvist på Frösön som har prövat webbkursen.

Somra har tagits fram av Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut.
www.somra.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida