119 000 vårdades på sjukhus efter skador och olyckor

Under fjolåret vårdades 119 000 personer på sjukhus i Sverige för att de skadat sig eller blivit förgiftade. Vanligast var fallolyckor.

19 oktober 2010

Det visar en rapport som Socialstyrelsen presenterar i dag.

Bland männen var cirka 49 procent av dem som snubblade, halkade eller på annat sätt ådrog sig en fallskada, 65 år eller äldre.  Andelen bland kvinnorna var nästan 73 procent.

Förutom fallolyckor var olyckor med bil, cykel eller motorcykel vanligast. Männen stod för merparten av cykel- och motorcykelolyckorna.

Självdestruktiva handlingar i form av självskadebeteende, självmordsförsök och självmord har ökat under 2000-talet, men under 2009 var det färre som vårdades på sjukhus för det jämfört med 2008, konstaterar Socialstyrelsen.

Det var också färre som vårdades för skador till följd av misshandel och våld än året innan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida