71-åring kräver hjälp med provrörsbefruktning

71-åring kräver hjälp med provrörsbefruktning
Frågan om hur gammal man får vara för att få hjälp med assisterad befruktning för att kunna skaffa barn har ställts på sin spets. Arkivbild: Colourbox

Är det åldersdiskriminering att säga nej till en 71-årig man som vill få hjälp att skaffa barn med sin yngre partner med hjälp av provrörsbefruktning? Frågan har hamnat på Socialstyrelsens bord.

23 december 2011

En 71-årig man som vänt sig till Sophiahemmets ivf-klinik för att få hjälp att skaffa barn med sin mycket yngre partner, hävdar att han har rätt till det enligt ett nytt direktiv från EU.

Sophiahemmet behandlar normalt inte någon som är äldre än 60 år och har vänt sig till Socialstyrelsen för att få veta vad som gäller.

Enligt Socialstyrelsens jurist är frågan inte helt enkel, men han skriver i sitt svar att av etiska skäl är målsättningen inom ivf-verksamhet att säkerställa att både mannen och kvinnan har möjlighet och förmåga att fungera som förälder under barnets hela uppväxt.

Förbud mot åldersdiskriminering

Det EU-direktiv som den 71-årige mannen hänvisar till innebär en utvidgning av skyddet mot diskriminering på grund av ålder, men direktivet är inte antaget ännu. Eftersom sjukvård är en nationell angelägenhet är det inte heller direkt tillämpligt på ivf.

Men frågan om att förstärka skyddet mot åldersdiskriminering har även utretts i Sverige och det finns ett förslag om förbud mot ålderdiskriminering som ska gälla även inom hälso- och sjukvården.

Hur det förslaget, om och när det antas, påverkar beslut om ivf är en fråga för framtida diskussioner, menar Socialstyrelsens jurist.

Läkaren prövar lämplighet

Socialstyrelsen pekar också på att om ett par behandlas med donerad sperma eller äggceller ska läkaren göra en särskild prövning av om paret är lämpliga att bli föräldrar ur medicinsk, psykologisk och social synvinkel, enligt lagen om genetisk integritet.

Socialstyrelsens vetenskapliga råd har tidigare bedömt att ribban inte ska vara lägre för par som genomgår assisterad befruktning med egna könsceller.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida