Akuten i Karlshamn tar emot patienter som det saknas resurser för

Akuten i Karlshamn tar emot patienter som det saknas resurser för
Att ta emot intensivvårdspatienter utan att ha resurser för det strider mot hälso- och sjukvårdslagen, konstaterar Socialstyrelsen. Arkivbild: Colourbox

Blekingesjukhusets akutmottagning i Karlshamn tar emot patienter med uppenbara behov av intensivvård — trots att sjukhuset saknar intensivvårdsresurser. Detta kritiseras av Socialstyrelsen som nu öppnar ett nytt tillsynsärende mot sjukhuset.

Så sent som i juni fick Blekingesjukhuset skarp kritik för vården av svårt akut sjuka på akutmottagningen i Karlshamn sedan en ung man avlidit i vad som visade sig vara hjärnhinneinflammation.

Socialstyrelsen krävde åtgärder men var inte nöjd med den skriftliga redovisning som kom in i september utan begärde in en ny och tydligare redovisning. Den kom in i början av november och fick godkänt.

Oanmäld inspektion

Men vid en oanmäld kvällsinspektion på akutmottagningen senare i november  påpekade personalen för Socialstyrelsen att platsbristen vid sjukhuset var en patientsäkerhetsrisk. Patienter som skulle transporteras vidare till Karlskrona för behandling fick ibland vänta på akutmottagningen i timmar. Det gällde dock inte prio 1-transporter.

Socialstyrelsen riktar nu kritik mot sjukhuset för att ta emot patienter med uppenbara intensivvårdsbehov trots att det inte finns några intensivvårdsresurser på sjukhuset. Det kan, enligt myndigheten, leda till onödig fördröjning av adekvata åtgärder och strider mot hälso- och sjukvårdslagen.

Får göra livräddande åtgärder

Socialstyrelsen, som nu öppnar ett nytt tillsynsärende, påpekar i sitt beslut att kritiken inte innebär att patienter med omedelbart behov av akuta livräddande åtgärder, exempelvis högt luftvägshinder, inte får tas emot vid akutmottagningen i Karlshamn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida