Allt färre läggs in på sjukhus

Allt färre läggs in på sjukhus
Allt färre patienter läggs in på sjukhus. Foto: TT

Antalet patienter som skrevs in för vård på sjukhus var under 2014 det lägsta på fem år.

I en ny rapport beskriver Socialstyrelsen hur många patienter som vårdats för olika sjukdomar inom slutenvården under de senaste 25 åren.

Från 880 000 patienter per år i början av 1990?talet har siffran sjunkit till 822 000 förra året. Det är den lägsta siffran på fem år.

Förändringen kan ha flera orsaker, enligt Socialstyrelsen. Förra året var det till exempel betydligt färre som vårdades för influensa jämfört med året innan.

Andra orsaker är att vården omorganiseras, nya behandlingar tillförs eller att diagnostiken förbättras. Slutenvården har till exempel minskat kraftigt när det gäller sjukdomar i ögat, bröstcancer och prostatacancer. Förklaringen är att patienterna oftare behandlas inom öppenvården.

Däremot har antalet inlagda på sjukhus ökat stadigt när det gäller narkotikaanvändning. För 2014 var den siffran den högsta någonsin med över 10 000 patienter.

Andra sjukdomar som ökat mycket när det gäller inläggningar inom slutenvården är kronisk njursvikt, blodsjukdomar, vissa rubbningar i immunsystemet och sjukdomar i nervsystemet. Dessa sjukdomar kan alla kopplas till en åldrande befolkning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida