Allt fler beredda att donera organ

Viljan att donera sina organ har ökat de senaste åren, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Både i gruppen patienter och närstående är tre av fyra för organdonation i dag. För några år sedan var siffran två av tre.

Förra året blev 151 avlidna patienter organdonatorer. Det är en ökning med sju procent sedan året före. Men samtidigt väntade 748 personer på en transplantation av ett eller flera organ vid årsskiftet.

85-årig donator

Det finns i princip inte någon åldersgräns för organdonation. Socialstyrelsens kartläggning visar att den äldsta donatorn förra året var 85 år. Som möjlig donator räknas en patient som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning och därefter avlider i en total hjärninfarkt.

Andelen dödsfall inom intensivvården där en donationsansvarig läkare eller sjuksköterska kopplas in ökade från 77 till 94 procent mellan 2008 och 2013. Men fortfarande kontaktas inte en transplantationskoordinator i 13 procent av dödsfallen vid total hjärninfarkt.

– Det är mycket centralt att intensivvårdspersonal kontaktar en transplantationskoordinator när en möjlig donator identifieras för att en transplantation ska vara möjlig. Här finns möjligheter till förbättringar och vården behöver ta ett större ansvar för att utveckla arbetet, säger Socialstyrelsens utredare Josefina Eggertsson Meyer.

Var fjärde la in veto

Det är sjukvården som har ansvaret att identifiera möjliga donatorer. Det krävs dock ett medgivande och att patienten är medicinskt lämplig. Har patienten inte själv gjort sin vilja känd är det de närstående som får ta ställning. Var fjärde närstående använde förra året sin vetorätt och förhindrade därmed organdonation. En donator kan rädda livet på upp till åtta personer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida