Allvarliga bristningar ökar hos förstföderskor

Allvarliga bristningar ökar hos förstföderskor
Det har blivit vanligare att förstföderskor drabbas av allvarliga bristningar, visar Socialstyrelsens rapport. Arkivbild: Mostphotos

Omkring fyra procent av alla kvinnor drabbas av en allvarlig bristning vid förlossningen, visar statistik från Socialstyrelsen. Störst är risken om sugklocka eller tång används, om mamman är förstföderska eller barnet väger mer än 4,5 kilo. Sex procent av alla förstföderskor drabbas av allvarliga bristningar.

Antalet allvarliga bristningar ökade under 1990-talet och de första åren in på 2000-talet med en topp 2004 då sju procent av förstföderskorna fick en allvarlig bristning. Då införde många förlossningsavdelningar förebyggande åtgärder, till exempel perinealskydd, och siffrorna började sjunka. Perinealskydd innebär att barnmorskan med händerna skyddar bäckenbotten på kvinnan, genom att hålla emot så att barnets huvud inte föds fram för fort.

Stora skillnader

Den nedåtgående trenden bröts dock 2010 då sex procent av förstföderskorna drabbades av allvarliga bristningar. Det finns dessutom stora skillnader inte bara regionalt utan ner på läns- och sjukhusnivå visar Socialstyrelsens rapport Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn.

2010 fick 49 procent av förstföderskorna ryggbedövning, en smärtlindringsmetod som kan förlänga förlossningen och öka behovet av instrument. Risken att drabbas av en allvarlig bristning är störst vid förlossning med sugklocka eller tång. I den gruppen fick 13 procent av kvinnorna tredje eller fjärde gradens skador, det vill säga ändtarmsskador. I gruppen där barnet vägde mer än 4,5 kilo eller mer fick 7 procent av mödrarna ändtarmsskador.

Bristningar

Vid första gradens bristning har en skada uppstått i slidans slemhinna, mynning eller i området mellan slidan och ändtarmsöppningen, men inte i den underliggande vävnaden. En sådan bristning är vanlig. Andra gradens bristning betyder att också hud och muskler har skadats.

Både första och andra gradens bristning läker oftast snabbt och orsakar sällan långsiktiga problem. Tredje och fjärde gradens bristningar innebär att också muskler i bäckenbotten och i ändtarmens slutmuskel har skadats. Detta kan innebära en ökad risk för inkontinens och smärtor i underlivet. De svåraste skadorna där bristningen når in i ändtarmen kallas även totalruptur.

Rapporten visar också att:

  • andelen kvinnor som är överviktiga eller feta då de skrivs in i mödravården har ökat från 25 procent 1992 till 38 procent år 2010
  • antalet barnaföderskor som själva är födda utanför Norden ökat från fem procent 1973 till 24 procent
  • rökning i tidig graviditet sjunkit från drygt 31 procent 1983 till under 7 procent
  • akupunkturbehandlingen minskat från 19 procent 1996 till under 7 procent
  • andelen kejsarsnitt ökat från 5 procent 1973 till 17 procent vid enkelbörd
  • andelen levande födda barn som dör inom 28 dagar har minskat från 7,9 per 1000 födda 1973 till 1,6 år 2010.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida