Arbetet har börjat i Nationell samling för patientsäkerhet

I Nationell samling för patientsäkerhet ska vårdens olika aktörer arbeta tillsammans så att den nya patientsäkerhetslagen omsätts till vårdverklighet.

Den nya patientsäkerhetslag som börjar gälla vid årsskiftet markerar en nystart för patientsäkerhetsarbetet. Lagen ger bland annat vårdgivarna ett betydligt större ansvar än hittills att arbeta skadeförebyggande och också att involvera patienterna i det arbetet.

För att visa hur viktig införandet är har vårdens aktörer tillsammans bildat en gemensam mötesarena, Nationell samling för patientsäkerhet.

 Alla strävar åt samma håll

– Det är ett bra initiativ för att visa hur viktig frågan är och att vi alla strävar åt samma håll. Förra gången diskuterade vi att ha en gemensam genomförandestrategi för att stimulera vårdverksamheterna att implementera lagen, berättar vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson som är Vårdförbundets representant i Nationell samling för patientsäkerhet.

Hittills har två möten hållits, förutom det konstituerande. Men hur ofta gruppen ska träffas och när nästa möte ska ske är inte bestämt.

– Det viktigaste är att de möten vi har blir innehållsrika och att vi jobbar med projekt, betonar Lisbeth  Löpare Johansson.

Hon nämner bra sätt att möta patienter som drabbats av vårdskador som ett lämpligt projekt för att visa förebilder och stimulera vårdens olika verksamheter att få med patienterna i arbetet med händelseanalyser.

Vårdförbundet når ut till chefer

– Man kan också diskutera om vi ska ha gemensamma nationella mål på patientsäkerhetsområdet som man har på it-området, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Deltagarna i Nationell samling för patientsäkerhet ska alla bidra med sina olika perspektiv för att stärka patientsäkerhetsarbetet.

– Vi har alla olika erfarenheter av var problemen och möjligheterna finns, vi kan till exempel hjälpa till med att nå ut till cheferna. Men avgörande för att lyckas med den nya lagstiftningen tror jag är att patientorganisationerna också är med, utan dem kan vi inte säga att vi har ett patientperspektiv, konstaterar Lisbeth Löpare Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida