Behandling av ofödda barn blir rikssjukvård

Rikssjukvårdsnämnden har beslutat att ett eller högst två landsting ska få göra invasiva behandlingar på foster.

Att behandling av ett barn intrauterint blir rikssjukvård innebär att bara de landsting som får tillstånd av Rikssjukvårdsnämnden får göra de aktuella behandlingarna.

Beslutet gäller tre invasiva (som kräver någon form av ingrepp) intrauterina behandlingar på foster: laserbehandling,  shuntinläggning och transfusion.

De landsting som vill bedriva den sortens vård får ansöka om det hos Rikssjukvårdsnämnden. När ansökningarna har kommit in utreds de sökande landstingens förutsättningar för att bedriva den aktuella vården. Bland annat bedöms om vården håller den kvalitet och den kompetensnivå som krävs och har tillräcklig kapacitet samt vilka kostnader det handlar om.

Socialstyrelsens utredare Jonas Karnström bedömer att beslutet om vilket landsting som får uppdraget kan tas tidigast under 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida