Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor kvarstår

Socialstyrelsens undersökning av tillgången på sjuksköterskor och barnmorskor visar att det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor över hela landet, och att barnmorskor arbetar mer deltid än vad de önskar.

I dag publicerar Socialstyrelsen årets analys över arbetsmarknaden för sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, tandläkare och tandhygienister.

Arbetslösheten bland Vårdförbundets medlemsgrupper är fortsatt låg, trots att antalet sysselsatta sjuksköterskor och antagningar till sjuksköterskeprogrammet ökar.

Internationellt sett har Sverige en hög andel barnmorskor och många av dem arbetar som sjuksköterskor. Hälften av barnmorskorna arbetar också deltid.

– Enkäten visar att en fjärdedel av barnmorskorna som arbetar deltid vill arbeta mer och frågan är vad som hindrar dem? Där finns ett problem som vi borde titta närmare på, säger Per Malmquist, utredare på Vårdförbundet.

Stora pensionsavgångar

Rapporten visar att tillgången på barnmorskor, sjuksköterskor och läkare har ökat och att den enda grupp som minskar är specialistsjuksköterskorna. Det har bland annat med stora pensionsavgångar att göra. Antalet specialistutbildade sjuksköterskor har minskat över tiden.

– Enkäten bekräftar den brist som Vårdförbundet har slagit larm om. Det är illa eftersom en bra och säker vård kräver fler specialistutbildade sjuksköterskor än vad som finns i dag, säger Per Malmquist.

Landstingen har svarat att det är svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor och att det är särskilt svårt inom operation, röntgen, psykiatri, intensivvård och anestesi.

Färre barnmorskor

Bland Socialstyrelsens rapporter över arbetsmarknadsläget ingår sedan några år tillbaka också en prognos för de kommande åren. Rapporten visar att  fram till 2025 är tillgången på nya sjuksköterskor jämn samtidigt som andelen sjuksköterskor som går i pension stiger de närmaste tio åren.

Stora pensionsavgångar kommer, enligt Socialstyrelsen, att leda till att antalet barnmorskor minskar med sex procent fram till och med år 2025.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida