Det ska bli lättare att dra in legitimationen

Slopa diciplinpåföljderna men gör det lättare att dra legitimationen för vårdpersonal som upprepade gånger gör fel. Det väntas Patientsäkerhetsutredningen föreslå regeringen. Uppdaterad 081119 kl 15.20.

19 november 2008

– De perspektiv vi har diskuterat i utredningen är att få vården säkrare genom att arbeta mer förebyggande och lärande men också att vara tuffare mot de riskindivider som finns i vården, säger Vårdförbundets expert i utredningen, Lisbeth Löpare Johansson.

De senaste dagarna har uppgifter läckt om vad den pågående patientsäkerhetsutredningen väntas presentera när den lämnar sitt förslag till regeringen den 16 december.

Fokus på systemfel

För att undvika att misstag begås ska fokus ligga på att utreda händelseförloppet. Vilken myndighet som ska sköta den uppgiften är inte känt men Socialstyrelsen ligger nära till hands.

– Det innebär inte med nödvändighet att HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, läggs ned. Däremot kommer HSAN få en annan roll än i dag. Fortfarande måste en prövning av ärendena göras. Och självklart kommer patienter som upplever sig ha blivit felbehandlade kunna vända sig någonstans, säger särskilde utredaren och hovrättsrådet Lars Lundgren

Hårdare kontroll

Disciplinpåföljderna ska ersättas med ett mer effektivt sanktionssystem där de som begår fel ska kontrolleras betydligt hårdare än i dag. Bland annat genom prövotid och övervakning. Samtidigt ska det bli lättare att dra in legitimationen för personal som begår upprepade fel.

– Vi måste bli tuffare mot dem som verkligen är riskindivider i vården, de som inte ska finnas där. Där är legitimationen den största garanten samhället har för att de här individerna både har en viss kunskapsnivå men också en lämplighet att arbeta i vården, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Expert hoppar av

Att utredningen föreslår ett slopande av systemet med disciplinpåföljder för vårdpersonal avlsöjades i samband med att en av experterna i utredningen, sjuksköterskan Synnöve Ödegård, skickade ett brev till särskilde utredaren och hovrättsrådet Lars Lundgren. I brevet förklarar hon att hon lämnar utredningen då hon anser att hennes synpunkter inte har beaktats i tillräcklig omfattning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida