DIABETES. Nationella riktlinjer klara

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer innehåller 185 rekommendationer för diabetesvården. Vikten av att hjälpa patienterna att ändra vanor som kan påverka sjukdomen negativt betonas, exempelvis patientutbildning i grupp för personer med typ 2-diabetes. En nyhet är att det går att söka i riktlinjerna på webben, annars går de att ladda ned från hemsidan.?

www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida