Donationsreglerna ses över

Under 2011 har ett tiotal motioner väckts i riksdagen om frågor som rör organdonationer. Dessa handlar framför allt om åtgärder som skulle kunna få fler människor att ta ställning till att donera organ. Riksdagens socialutskott vill nu att att donationsreglerna ses över.

Att förenkla anmälan om att man vill donera organ är ett förslag. En motionär föreslår till exempel att människor ska kunna kryssa i på deklarationsblanketten om de vill donera sina organ. Möjligheten att sjukvården under en kort tid ska kunna fortsätta intensivvården av en möjlig donator, om man på det sättet kan tillgodose personens önskemål om att donera organ, är ett annat förslag.

Socialutskottet anser att det också finns otydligheter när det gäller organdonationer. Därför vill utskottet att regeringen tar fram en plan för att öka tillgången på organ och vävnader för donation. Riksdagens debatt och beslut tas den 25 januari och sänds då också via webb-tv.

Regeringen ska senast innan riksdagens sommaruppehåll 2012 återkomma med en redovisning av en plan för vilka åtgärder som krävs för att öka tillgången på organ och vävnader för donation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida