Dubblering av klagomålen på vården

Dubblering av klagomålen på vården
Dubbelt så många skickade in klagomål till Socialstyrelsen förra året jämfört med hur många som brukade klaga på vården hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Arkivbild: Istockphoto

Under förra året kom 8 000 ärenden in till Socialstyrelsens enheten för enskildas klagomål. När Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, tidigare tog hand om dem, kom betydligt färre. En orsak kan vara att en anmälan inte längre behöver göras mot en viss person, helt i enlighet med den nya patientsäkerhetslagen, där syndabockar inte ska sökas i vården.

Med den nya patientsäkerhetslagen försvann disciplinpåföljderna och Socialstyrelsen övertog klagomålshanteringen från HSAN. Dit hade patienter och närstående anmält i genomsnitt 4 600 ärenden de senaste tre åren så den anstormning av anmälningar som strömmade in till Socialstyrelsen tog myndigheten på sängen. Enheten som skulle ta hand om klagomålen och om de omkring 2 300 ärenden som HSAN inte hade hunnit avgöra vid övergången var inte klar och det antal nya handläggare som man bedömde behövdes hade inte anställts.

Lättare att klaga till Socialstyrelsen

Att klagomålsärendena är så många fler än de ärenden som tidigare anmäldes till HSAN är inte konstigt, tycker Birgitta Hagström som är enhetschef på tillsynsenheten i region sydöstra och vikarierande tillsynschef på Socialstyrelsen.

– Patientsäkerhetslagen öppnade upp för allmänheten att vända sig till Socialstyrelsen med klagomål på ett helt annat sätt än HSAN gjorde. Där var anmälaren tvungen att ange vem man klagade på. Nu räcker det i princip med att tala om att man vill klaga på något, säger hon.

Birgitta Hagström tycker inte heller att det är konstigt att högen med klagomål växer trots att många av Socialstyrelsens handläggare är avdelade att arbeta med ärendena. En rad medarbetare har också fått släppa sina ordinarie uppgifter för att utreda klagomålsärenden. Handläggningstiden beräknas till mellan tre och sex månader. 

– Våra utredningar måste vara bredare och djupare än de som HSAN gjorde. Det tar förstås längre tid. Att förenkla låter sig inte göras. Lagstiftarens intention var att patientens synpunkter skulle komma fram bättre än tidigare och på så sätt öka patientsäkerheten.

Vårdgivarna vet vad som gäller

Kritik som framförs i ett klagomål ska kommenteras av den som kritiseras och sedan ska svaret kommenteras av den som har klagat. Så länge nya uppgifter kommer fram ska de kommenteras av parterna. Därför drar många ärenden ut på tiden, säger Birgitta Hagström. Hittills har Socialstyrelsen inte fått så många reaktioner på de beslut som har fattats.

– Den nya ordningen innebär ganska mycket merarbete för vårdgivarna. Men de vet också vad lagen säger och att både de och vi måste följa det.

Trots de många oavgjorda ärendena är Socialstyrelsens mål att ha betat av högen med klagomål till sommaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida