Upphandling

Dyr nota för felaktiga upphandlingar av vård

Stockholms läns landsting måste betala sammanlagt 850 000 kronor för att ha ingått avtal med två privata mottagningar utan att först ha annonserat upphandlingarna.

I det ena fallet rör det sig om ett avtal som ingåtts med Plastikkirurggruppen Sabbatsberg AB. På begäran av Konkurrensverket har förvaltningsrätten i Stockholm beslutat att landstinget ska betala en halv miljon kronor för att direktupphandlingen inte har gjorts i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

I det andra fallet har förvaltningsrätten beslutat att Stockholms läns landsting ska betala 350 000 kronor för en otillåten direktupphandling med Stiftelsen Bräcke Diakonis öppenvårdsmottagning för behandling av lymfödem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida