En av fyra följer inte hygienreglerna

En av fyra följer inte hygienreglerna
Fundamentala saker som att tvätta och desinfektera händerna görs inte alltid, enligt Socialstyrelsens rapport om patientsäkerheten. Arkivbild: Istockphoto

Ny lägesrapport från Socialstyrelsen visar att vårdrelaterade infektioner fortsätter att vara ett stort problem i vården.

Nästan var tionde patient drabbas av vårdskador och vanligast är vårdrelaterade infektioner. Men det är stora skillnader mellan landstingen, visar Socialstyrelsens nya lägesrapport om patientsäkerhet: från 5 procent i Jämtland, Värmland och Blekinge till 13 procent i Kronoberg.

– Vårdrelaterade infektioner är ett av de stora hoten mot patientsäkerheten. De landsting som ligger dåligt till måste arbeta mer med förebyggande insatser och kan lära av dem med bra resultat. En nyckel är att se infektionerna som oacceptabla och möjliga att förhindra, säger Carina Skoglund, projektledare för lägesrapporten på Socialstyrelsen.

Sjuksköterskor bättre än läkare

Bland det viktigaste är goda hygienrutiner för att minska smittspridningen. Men en fjärdedel av vårdpersonalen följer inte Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien. Fast det är stora skillnader mellan yrkesgrupperna: sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker är bättre än läkare på att följa hygienreglerna.

Antalet trycksår har minskat något de senaste åren, men även här är det stora skillnader mellan landstingen – från 5 till 19 procent.

Misstag rapporteras för sällan

Rapporten visar också att personalen upplever att den högsta ledningens stöd i de här frågorna är för dåligt. Dessutom är benägenheten att rapportera misstag alarmerande låg.

– En patientsäker vård förutsätter en kultur där personalen vill och vågar rapportera och öppet diskutera risker och misstag i arbetet. Då kan verksamheten lära av sådant som hänt och undvika att det händer igen. Här måste ledningarna ta större ansvar, säger Carina Skoglund.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida