Extremt få specialistutbildade inom äldrevården

Extremt få specialistutbildade inom äldrevården
Endast 197 av de drygt 12 000 sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården har specialistutbildning inom området. Arkivbild: Mostphotos

? Endast 1,6 procent av alla de sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården är specialistutbildade inom vård av äldre, visar en ny kartläggning av Socialstyrelsen.

14 februari 2012

Kompetensbristen inom vården och omsorgen om de äldre är tydlig. Som exempel lyfter Socialstyrelsen fram det faktum att av de 12 316 sjuksköterskor som i dag arbetar inom äldrevården är det endast 197 som har läst ett påbyggnadsår och är specialiserade inom vård av äldre.

Socialstyrelsen har i en tidigare rapport visat att det finns liknande kompetensbrist hos många läkare.

Många yrkesgrupper

– Men det gäller i allra högsta grad även andra yrkesgrupper som socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och psykologer, säger utredaren Frida Nobel.

Socialstyrelsen pekar på att det framför allt är inom två ämnen – geriatrik och gerontologi – som yrkesgrupperna behöver förbättra sin kompetens. Geriatrik är det ämnesområde som handlar om åldrandets sjukdomar och äldre patienters komplexa sjukdomsbild. Gerontologi handlar om det naturliga åldrandet.

– Det borde vara en självklarhet att all personal som möter äldre i sin vardag har gått en grundkurs i geriatrik och gerontologi. Men så är det inte i dag. Frågan om kompetens är en av vårdens och omsorgens allra största utmaningar. Det handlar om att ge kvalificerat stöd och hjälp till en växande äldre befolkning, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Socialstyrelsen slutsats

Socialstyrelsen anser i rapporten att det bland annat är angeläget att

  • öka andelen sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning i vård av äldre. Dessutom bör fler yrkesgrupper som till exempel socionomer ges möjlighet till vidareutbildning i geriatrik och gerontologi.
  • innehållet i grundutbildningarna i de olika högskolegrupperna ses över för att säkerställa att behovet av kompetens inom geriatrik och gerontologi motsvarar patienternas, hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens behov.
  • huvudmännen tar ställning till hur man kan utveckla och stimulera karriärvägar inom vård och omsorg. Detta gäller särskilt yrkesgrupperna sjuksköterska och socionom, men även övriga högskolegrupper. 
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida