Få patienter får vårdens hjälp att förändra sina levnadsvanor

Få patienter får vårdens hjälp att förändra sina levnadsvanor
Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana.

För att nå fler behöver vårdpersonal mer kompetens och bättre förutsättningar att arbeta med rådgivning, enligt Socialstyrelsen.

2011 kom Socialstyrelsen med Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Den rapport som nu sammanfattar utvärderingen av landstingens förebyggande arbete sedan dess visar att bara en liten andel av patienterna får åtgärder för att förbättra sina levnadsvanor.

Kommit olika långt

Många landsting arbetar med att införa riktlinjerna men det skiljer i hur långt de kommit och en del har precis börjat. Socialstyrelsen lyfter fram en rad förbättringsområden:

  • Fortsatta satsningar på arbetet med levnadsvanor.
  • Samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas.
  • Stöd till sjukdomsförebyggande åtgärder i stället för läkemedel.
  • Satsningar på specifika patientgrupper.
  • Personer med psykisk sjukdom behöver uppmärksammas.
  • Personalens möjligheter till kompetensutveckling behöver öka.
  • Det behövs bättre rutiner för att minska riskbruk av alkohol.
  • Bättre dokumentation.

Saknade dokumentationsrutiner

Att det går sakta för landstingen att förändra sitt arbete kan vara en orsak till att det tar tid innan de insatser som gjorts får fullt genomslag. Enligt Socialstyrelsen kommer därför effekterna av den nationella satsningen att bli tydlig först om ett par år.

Många landsting har inte tidigare dokumenterat råd som personalen ger för att förändra ohälsosamma levnadsvanor. De landstingen har inte hunnit bygga upp nya dokumentationsrutiner och har därför inte kunnat lämna alla de uppgifter som utvärderingen önskat. Landstingen räknar med att kunna göra det inom några år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida