Frågeakuten

Vårdförbundets medlemsservice svarar på aktuella frågor som rör arbetslivet
Frågeakuten

Får jag ge akut sjukvård på en flygning?

Får jag ge akut sjukvård på en flygning?
Illustration: Anna Windborne-Brown

Jag flög på semester nyligen då en medpassagerare blev akut sjuk. Jag var ensam sjukvårdspersonal ombord. Eftersom jag är sjuksköterska kände jag så klart att jag var tvungen att hjälpa till. Med­passageraren hade låg puls och lågt blodtryck och det fanns läkemedel och medicinsk utrustning som jag använde mig av. Han stabiliserades. Jag höll koll på honom under de timmar vi flög och hade kontakt med piloterna om en nödlandning skulle bli aktuell. Jag frågade om jag fick ge läkemedel utan ordination och de sa att sjukvårdspersonal får ge. Med tanke på hans tillstånd kände jag att det inte var någonting att diskutera då jag har god erfarenhet av akuta tillstånd. Jag har inte journalfört någonting samt gett läkemedel utan ordination. Vad gäller egentligen?

Svar: Vid flygningar utanför Sveriges gränser gäller inte svenska lagar och regelverk, vare sig det gäller dokumentation eller läkemedelshantering. Man har dock kvar sitt personliga yrkesansvar att agera i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Legitimationsansvaret i dessa situationer kan prövas av Ivo men det är oerhört sällsynt.

Om man ingriper i nödsituationer tas också hänsyn till vilka förutsättningar som funnits för att utföra ett professionellt jobb.

Om du har agerat efter bästa förmåga ska du inte behöva oroa dig. Det som skulle kunna aktualiseras är skadestånd om du agerat fel. Även skadeståndsärenden är extremt ovanliga.

Om du vill gardera dig mot det kan du teckna en yrkes­försäkring.

Fråga Vårdförbundet

Här svarar Vårdförbundets rådgivare på frågor från dig som är medlem. Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420. Eller ställ din fråga på webben: vardforbundet.se. Läs mer från Frågeakuten.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...