Fick fyra andras journaler på köpet

En pressad situation och en rad olyckliga omständigheter. Så förklarar chefen för informationssäkerheten vid landstinget Gävleborg varför anhöriga fick med sig fyra andra patienters journalhandlingar när de bad om den avlidna pappans journal.

Det var i februari som de anhöriga till en avliden patient begärde ut sin pappas journal från akutvårdsavdelningen vid Gävle sjukhus. Med hans journal fick de samtidigt fyra andra patienters röntgenremisser inklusive en sjukdomsbeskrivning för var och en.

Gävle dagblad berättade då att chefen för division medicin, Roger O Nilsson, hade ringt runt till de drabbade patienterna och bett om ursäkt. Han berättade också att sjukhuset skulle utreda vad som brustit och det är den utredningen som nu är klar.

– Det är oacceptabelt att vi lämnar ut sekretessbelagd patientinformation. Vi behöver göra allt vi kan för att se till att det här inte händer igen. Det är viktigt att vi lär av misstaget, säger Roger O Nilsson.

Det går enligt utredningen inte att peka ut någon enskild person som ansvarig. Därför kommer landstinget inte att vidta några åtgärder mot någon av medarbetarna. Däremot listas en del förslag kring hur utlämning av journalkopior ska gå till. På sikt vill landstinget sluta med patientinformation på papper.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida