Fler aborter med ny fosterdiagnostik

Förra året erbjöd 13 av landets 21 landsting och regioner blivande mödrar KUB-test. En tydlig effekt av testet är signifikant fler avbrutna graviditeter på grund av kromosomavvikelse, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Allt fler landsting och regioner erbjuder KUB-test till gravida kvinnor för att bedöma sannolikheten för Downs syndrom. Men det föds inte färre barn med Downs syndrom i landsting med KUB-test än i de utan. Det beror på att de flesta landstingen har åldergränser. Bara fem landsting erbjuder testet regelmässigt även till yngre kvinnor.

Tidiga aborter istället för missfall är en effekt av KUB-testet. Men så länge KUB-testet inte erbjuds i alla åldrar så blir effekten på antalet födda med kromosomavvikelser begränsad.

– De flesta barn med Downs syndrom föds i dag av kvinnor under 35, säger Karin Källén reproduktionsepidemiolog vid Socialstyrelsen.

Tio av de tretton landsting som erbjuder KUB-test plus två landsting som enbart erbjuder NUPP hade en åldersgräns på 33 eller 35 år. De landsting som inte erbjuder KUB-test erbjuder i stället fostervattenprov till främst äldre kvinnor.

– KUB-testet gör att kromosomavvikelser kan upptäckas tidigt. Därför avbryts många graviditeter genom abort, som annars hade slutat med ett missfall, säger Karin Källén.

Antalet födda barn med Downs syndrom i Sverige är relativt stabilt, det rör sig om ett barn per 700-800 födda. År 2010 föddes 167 barn med Downs syndrom.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida