Flera misstänkta dödsfall utreds på Drottning Silvias barnsjukhus

Sedan december förra året har 14 barn på neonatalavdelningen burit på serratia, en bakterie som har hittats i blodet på ett barn som avled tidigare i våras.

 Just nu pågår en utredning för att ta reda på om det är fler än normalt. Ytterligare tre dödsfall sedan början av december specialgranskas dessutom med fokus på infektioner, rapporterar Göteborgs-Posten.

Samtidigt har redan tuffa hygienkrav skärpts för både personal och anhöriga på neonatalavdelningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Gosedjur är inte längre tillåtna i kuvöserna.

Trångt mellan kuvöserna

Serratiabakterien kan spridas mellan patienter som ligger för tätt. Trångboddhet är ett stort problem på neonatalavdelningen. Rekommendationen är att det behövs en yta på tjugo kvadratmeter kring en kuvös. Men många barn vårdas på avdelningen och i de salar Göteborgs-Posten har tittat in står kuvöserna tätare.

– Vi fixar inte det. På kort sikt kommer vi att omdisponera ytor inom avdelningen och på lång sikt handlar det om tillbyggnad, men vi är inte där ännu. Visar analyserna att alla barn som har varit bärare av bakterien är smittade av samma bakteriestam får vi mer eller mindre stänga avdelningen och evakuera patienter till andra sjukhus, säger Ingemar Tessin till GP.

Facket påtalat brister

Han kommer i så fall också att göra en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen. Från fackligt håll har man flera gånger påpekat behovet av större och modernare lokaler. I dag räddas fler för tidigt föda barn och trycket är betydligt högre på neonatal än när avdelningen invigdes för 13 år sedan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida