Flertalet har hämtat sin legitimation

5 oktober 2007

Av landets cirka 11 600 biomedicinska analytiker har 9 045 hittills valt att hämta ut legitimation hos Socialstyrelsen. Riksdagen klubbade den 1 april förra året igenom beslutet att legitimera biomedicinska analytikeryrket efter 20 års kamp från Vårdförbundet och IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. Sedan den 1 april i år får bara den som har legitimation använda sig av den skyddade yrkestiteln biomedicinsk analytiker.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida