Förmånsnämnden byter namn

Riksdagen sade i dag ja till att döpa om Läkemedelsförmånsnämnden till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Namnbytet beror på att Läkemedelsförmånsnämnden framöver får uppgifter även på tandvårdsområdet.

Namnbytet börjar gälla den 1 september i år.

Läkemedelsförmånsnämndens främsta uppgift är att pröva om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska subventioneras av samhället. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida